• Welkom op
onze school!
  • Meer dan
leren alleen!
  • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

INSCHRIJVEN

Ouders kunnen hun belangstelling voor de school kenbaar maken door het maken van een afspraak of het invullen van een 'contactkaartje' dat bij de kinderopvang of de school te verkrijgen is.

Er volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Mochten ouders besluiten dat zij hun kind op de Sint Paulusschool naar school willen laten gaan dan volgt er een uitgebreid intakegesprek tussen de directeur en de ouders.

Tijdens dit gesprek wordt het inschrijfformulier ingevuld. Dit moet door beide ouders worden ondertekend alvorens wij de inschrijving definitief kunnen maken. Ook wordt er altijd toestemming gevraagd om dossiergegevens op te vragen bij de vorige school (in het geval van zij-instromers), of bij de speelleergroepen of het kinderdagverblijf.

Aan de hand van de ontvangen informatie wordt er bekeken of uw kind extra zorg nodig heeft en welke zorg dat dan is.
 
 

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     info@sintpaulusschool.nl